VIJESTI

OBILJEŽEN NACIONALNI DAN INVALIDA RADA

U populaciji osoba s invaliditetom invalidi rada posebna su kategorija. Diljem Hrvatske danas se obilježava Nacionalni dan invalida rada. Inicijativa je to koja je pokrenuta prošle godine kada je Sabor donio odluku da svaki 21. ožujka bude posvećen problematici invalida rada.

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutno više od 250 000 invalida rada s različitim stupnjem tjelesno. Promicanje prava osoba s invaliditetom i podizanje razine javne svijesti o problemima, pravima i interesima invalida rada, borba protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom na svim područjima života glavne su odrednice rada svih udruga invalida rada u Hrvatskoj. U Slavonskom Brodu Udruga invalida rada postoji od 1997. godine, a glavni su im ciljevi okupljanje invalida rada, informiranje o njihovim pravima i načinima kako ih ostvariti.

Prava invalida rada danas su definirana u čak 5 različitih zakona no smatraju da njihova davanja i prava ne bi trebala biti u sustavu socijalne skrbi. I invalidi rada kao i sve ostale skupine osoba s invaliditetom bore se sa vrlo skromnim primanjima.

Kako se suočiti s invaliditetom, Medicinska rehabilitacija invalida te postavljanje izložbe fotografija s temom osoba s invaliditetom samo su neki od projekata koje je brodska udruga provodila proteklih godina. U nedostatku novaca jedini način za funkcioniranje udruge je osmišljavanje kvalitetnih projekata te kandidiranje prema različitim izvorima financiranja.

Iako ih je u stvarnosti puno više, brodska Udruga invalida rada broji 220 članova. Osim niskih naknada udruga još čeka dobivanje prostora za rad. Trenutno nalaze u unajmljenom prostoru, pretijesnom za provedbu projekata no preskupom za njihova primanja. 

IM

21. ožujak 2010.
povratak na naslovnicu

Info

Trg Pobjede 12
HR-35000 Slavonski Brod
tel.: 035/410 978
fax.: 035/410 978

NOVO RADNO VRIJEME

ZIMSKO
Ponedjeljak 08:00 - 14:00 sati
Četvrtak 17:00 - 19:00 sati
LJETNO
Ponedjeljak 08:00 - 14:00 sati
Četvrtak 18:00 - 20:00 sati

ZAKONI

LINKOVI