AKTIVNOSTI

Od osnutka glavni nam je cilj okupiti invalide rada, osobe sa tjelesnim oštećenjem i korisnike tuđe njege i pomoći, te ih informirati o njihovim pravima kako i gdje ih ostvariti bez obzira jesu li ili ne članovi Udruge. Većinu slučajeva smo riješili samostalno ili uz pomoć HSUIR-a. Do sada smo učlanili 320 članova a gotovo tolikom broju smo dali informacije iako nisu članovi Udruge, osobno ili telefonom.
Zahvaljujući HSUIR koji je organizirao više seminara savladali smo tehniku pisanja projekata i završnih izvješća, te smo od 2003. do 2012. proveli slijedeće projekte:

 • „Kako se suočiti s invaliditetom“ 2003.
 • „Medicinska rehabilitacija invalida“ 2004.
 • „Nabava opreme“ 2005.
 • „Kako da ti snenoj kažem zbogom“ – humanitarna  predstava 2006.
 • „Promicanje prava invalida rada“ 2007.
 • „Među nama“ izložba umjetničke fotografije

2003. i 2007.u Slavonskom Brodu
2005. u Varaždinskim toplicama hotel „Minerva“
2009. u Zagrebu u uredu pravobraniteljice za OSI
2012. u Zagrebu u HSUIR-a

 • „Sufinanciranje osnovne djelatnosti 2007./2008., 2009./2010., 2011./2012.
 • „Rekreacija i rehabilitacija osoba s invaliditetom“ 2008.
 • „Još jedan korak do samostalnosti“ 2008.
 • „Afirmacija prava invalida rada“ 2009.
 • „Brže do informacija“ 2010.
 • „Budi informiran – budi zadovoljan“ 2011.
 • „Osnaživanje invalida rada znanjem i zaštitom njihovih prava“ 2011.
 • „Od informacije do ostvarenja prava i povlastica“ 2012.

U sklopu kojima je to bilo predviđeno održali smo tribine, pravna savjetovališta i druženja, a o provedenim aktivnostima izvjestili smo putem SBTV, pisanih i elektronskih medija.

21. ožujka obilježavamo Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

(Odlukom Hrvatskog sabora od 13. veljače 2009. godine na temelju članka 80 Ustava RH).

Na Dan Grada Slavonskog Broda 16. svibnja sudjelujemo na Sajmu udruga.

3. prosinca obilježavamo Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Aktivno sudjelujemo u radu Povjerenstva za OSI Grada.

Info

Trg Pobjede 12
HR-35000 Slavonski Brod
tel.: 035/410 978
fax.: 035/410 978

NOVO RADNO VRIJEME

ZIMSKO
Ponedjeljak 08:00 - 14:00 sati
Četvrtak 17:00 - 19:00 sati
LJETNO
Ponedjeljak 08:00 - 14:00 sati
Četvrtak 18:00 - 20:00 sati

ZAKONI

LINKOVI